Analiza imunoenzimatica.

Analiza imunoenzimatica

Analiza imunoenzimelor (abreviat Elisa, eng. enzyme-linked immunosorbent assay, ELISA) — laborator metodă imunologică calitativă sau cantitativă a determina diferite moleculare a compușilor, macromolecule, viruși etc., care se bazează pe o reacție specifică antigen-anticorp. Identificarea complexului format se efectuează cu ajutorul enzimei ca etichetă pentru înregistrarea semnalului. Fundamentele teoretice ale IFA se bazează pe imunochimia modernă și pe enzimologia chimică, cunoașterea legităților fizico-chimice ale reacției antigenului-anticorp, precum și pe principiile de bază ale chimiei analitice.

ELISA este una dintre cele mai active domenii în curs de dezvoltare ale enzimologiei chimice. Acest lucru se datorează faptului că specificitatea unică a reacției imunochimice în IPA (adică anticorpii se leagă exclusiv de anumiți antigeni și cu oricare alții) este combinată cu sensibilitatea ridicată a detectării etichetei enzimatice (până la 10-21 mol în eșantion). Mare stabilitate a reactivilor, ușurința de metode de înregistrare, posibilitatea de a crea în cascadă a sistemelor de amplificare diferite semnale chimice, referitor la preț redus și multe alte avantaje metoda ELISA au contribuit o gamă largă de implementare în diverse domenii medicina, agricultura, микробиологическую și industria alimentară, protecția mediului, precum și în cercetare.